Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden

Ongevraagd advies ASDM openbaar vervoer

Reactie ASDM op besluit Jeugdhulp

Advies Aanvullende maatregelen armoedebestrijding Molenlanden

Ongevraagd advies respijtzorg logeeropvang

Advies (definitief) Verordening Jeugdhulp Molenlanden 2022

Ongevraagd advies uitbreiding Sociaal Team

Ongevraagd advies BestelBuzz

Advies aanbesteding trapliften en individuele begeleiding

Brief Verordening. Leerlingenvervoer

Advies over de Inclusieagenda

Advies inkoopstrategie en programma van eisen Huishoudelijke Ondersteuning

Advies BW en Opvang van de Adviesraden regio ZHZ

 Reactie op ‘Onze kinderen nabij’, jeugdhulp

Advies Samen tegen armoede in Molenlanden

Versterken Welzijnsstructuur Molenlanden-MH

Advies Wmo-verordening

Advies brief eigen bijdrage

Brief eigen bijdrage vervoersvoorzieningen

Brief verruiming regels vervoer participatiewet-1

Brief warme overdracht inkoopvoorwaarden

Brief behoud consultatiebureaus

Advies eigen bijdrage

Jaarplan 2019-2020

Telefonische bereikbaarheid Sociaal Loket

Adviezen van de WMO Adviesraad Molenwaard.

Staan op deze pagina.