Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden

Wmo Liesveld – Nieuw Lekkerland

Nieuw Lekkerland,  vanaf 1 januari 2013 zijn er (lokale) Wmo platforms ( Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in de voormalige gemeente Molenwaard actief met name in Nieuw-Lekkerland en Liesveld. In een grotere gemeente zoals nu Molenlanden, is het belangrijk dat mensen zich – blijven – herkennen in hun eigen dorp. Behoud van leefbaarheid is van belang voor inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties . De Wmo-platforms werken nauw samen met de Adviesraad Sociaal Domein in Molenlanden. Zij zorgen dat als er lokale zaken zijn op gebied van Wmo, jeugdzorg of andere lokale problemen op het gebied van Wmo, dat deze informatie/vragen worden verzameld en worden doorgegeven aan de Adviesraad Sociaal Domein, die op haar beurt rechtstreeks weer adviseert aan de gemeente.

Vanwege een tekort aan bestuursleden hebben de besturen van Liesveld en Nieuw-Lekkerland besloten de krachten te bundelen en tot een fusie over te gaan. Hiermee is voorkomen dat het platform geheel uit voormalig Liesveld verdwijnt.
Wel zijn we nog op zoek naar een aantal betrokken mensen uit de voormalige kern Liesveld( o.a. Streefkerk, Groot Ammers, Nieuwpoort en Langerak) die het platform willen versterken.
Dat kan zijn op het gebied van de Wmo, jeugdzorg, GGZ .

Het platform vind het belangrijk om voeling te houden met de inwoners en daar ook signalen van te krijgen. Dingen die goed gaan of juist niet binnen het hele sociaal domein.
U mag deze zaken altijd bij ons melden, ook organiseren wij soms inloopavonden over een bepaald onderwerp.

De voorzitter van het platform is de huidige voorzitter van platform Nieuw-Lekkerland, Jan Simons, telefoonnummer 06-34224298 en email: jsimons@solcon.nl
Het secretariaat is in handen van Nelly Stam,
emailadres: nellystam@msn.com of telefoonnummer 0184-683504.

Contactpersoon voor voormalig Liesveld is: Bali Herlaar, telefoon 0184-684661.

Voor meer informatie over eventuele deelname aan het platform en/of vragen die bij u leven kunt u met de voorzitter contact opnemen.

Bestuur 2023