Kleiner / Groter tekst

Adviezen

Advies over de Inclusieagenda

Advies inkoopstrategie en programma van eisen Huishoudelijke Ondersteuning

Advies BW en Opvang van de Adviesraden regio ZHZ

 Reactie op ‘Onze kinderen nabij’, jeugdhulp

Advies Samen tegen armoede in Molenlanden

Versterken Welzijnsstructuur Molenlanden-MH

Advies Wmo-verordening

Advies brief eigen bijdrage

Brief eigen bijdrage vervoersvoorzieningen

Brief verruiming regels vervoer participatiewet-1

Brief warme overdracht inkoopvoorwaarden

Brief behoud consultatiebureaus

Advies eigen bijdrage

Jaarplan 2019-2020

Telefonische bereikbaarheid Sociaal Loket

Adviezen van de WMO Adviesraad Molenwaard.

Staan op deze pagina.