Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden!

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden! Wat doen wij? De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies en tips aan het college van burgemeester en wethouders over meerdere onderwerpen binnen het sociaal domein. Bijvoorbeeld over de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals huishoudelijke hulp en dagbesteding), mantelzorg, dementie, VN-verdrag Handicap (Inclusieagenda) en jeugdhulp. Als lid kiest u […]