Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden!

Wat doen wij?

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies en tips aan het college van burgemeester en wethouders over meerdere onderwerpen binnen het sociaal domein. Bijvoorbeeld over de Wet maatschappelijke ondersteuning (zoals huishoudelijke hulp en dagbesteding), mantelzorg, dementie, VN-verdrag Handicap (Inclusieagenda) en jeugdhulp. Als lid kiest u zelf welk onderwerp het beste bij u past. Zo kunt u tijdens de vergadering advies aan de wethouder geven hoe we armoede beter kunnen bestrijden. Of u geeft aan waar mantelzorgers tegenaan lopen en hoe we de ondersteuning voor mantelzorgers kunnen verbeteren.Op die manier helpt u de gemeente verder in het maken van beleid.

Wie zoeken wij?

  • U bent geïnteresseerd in en /of voelt u betrokken bij één van de werkvelden binnen het Sociaal Domein. Wij zoeken enthousiaste nieuwe leden op werkvelden zoals Wmo, Participatie, GGZ, Algemeen beleid en het VN-verdrag Handicap.

  • U bent deskundig door eigen ervaring of (vrijwilligers)werk of u bent bereid dit te ontwikkelen.

  • U woont in de gemeente Molenlanden.

  • Het vraagt gemiddeld 2 uur per week aan voorbereiding en het bijwonen van vergaderingen van de adviesraad, informatiebijeenkomsten, contact met doelgroepen en overleg met lokale commissies.

Wat bieden wij u?

  • Een boeiende vrijwilligersfunctie in een snel veranderend werkveld, samen met andere vrijwilligers.

  • Voelt u zich aangesproken?

  • En wilt u meer informatie, of een keer meeluisteren?

  • Ga naar adviesraadsociaaldomeinmolenlanden.nl, voor meer informatie over ons en wat wij doen

  • Of neem contact op met de voorzitter van onze adviesraad Cor Resseler, 06 179 125 36.

Wilt u reageren?

Leuk! U kunt uw reactie tot 1 februari 2024 sturen naar de adviesraad,
p/a Cor Resseler,
Waterlinie 31,
2967 ES Nieuwpoort
of mailen naar c.resseler@hccnet.nl