Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden

Adviezen van de WMO Adviesraad Molenwaard

reactie duurzame aanpak huishoudelijke ondersteuning 24 april 2017

brief beschermd wonen 13 februari 2017

reactie signalerend huisbezoek 75 + 2 februari 2017

brief inkomensgrens minima-regelingen 25 11 2016

advies taken ombudsman en clentondersteuner 10 11 2016

vragen en antwoorden nav cijfers WMO juni 2016

advies beleid en nadere regels MO 2016

advies wmo verordening 2016

Advies AVRES 24-11-2015

advies financiële maatwerkvoorziening 2014

Advies beleidsregels  en besluit maatschappelijke ondersteuning

Reactie op de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

Reactie op de Verordening Jeugdhulp 3-9-2014

Reactie op Beleidsrijk Regionaal Transitie Arrangement Jeugdhulp ZHZ ( juni 2014)

Advies Participatiewet

Inspraaknotitie Participatiewet

Advies Periodiek Plan WMO

Inspraaknotitie periodiek plan WMO

advies concept beleidsplan jeugd

reactie gemeente op klachten loket ed

info aan platforms op klachten loket ed

adv huishoudelijke hulp ZIN

advies sociaal domein

 

Adviezen en verzoeken om informatie van de Bouwcommissie

goudriaan van gentstraat

bleskensgraaf blassekijnstr eo

molenaarsgraaf blinde geleidestroken