Kleiner / Groter tekst

Vergaderingen

De adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Molenlanden is de onafhankelijke adviesraad voor inspraak, advies en gezamenlijke belangen-behartiging voor alle inwoners, die met de Wmo te maken krijgen.

Wij geven de gemeente gevraagd en ongevraagd advies over de uitvoering van de Wmo.

Via onderstaande verwijzingen kunt u ons vergaderschema en de verslagen van onze vergaderingen inzien. Ook de verslagen van de Bouwcommissie vindt u op deze pagina.

Verslagen van de adviesraad Sociaal Domein Molenlanden

7. Verslag 9 september 2019

6. Verslag 11 juli 2019

5, Verslag 8 mei 2019

4. Verslag 21 maart 2019

3. Verslag 18 februari 2019

2. Verslag 24 januari 2019

1. Verslag 12 december 2018

Verslagen van de WMO Adviesraad Molenwaard.

Staan op deze pagina.