Kleiner / Groter tekst

Bouwcommissie

Op 1 juli 2019 is de bouwcommissie van de gemeente Molenlanden officieel aan het werk gegaan.  De commissie is een zelfstandige commissie die bestaat uit leden van de voormalige bouwcommissie van Molenwaard en leden van de bouwcommissie van Zedje uit Giessenlanden.

De commissie keurt gevraagd en ongevraagd de toegankelijkheid van de (openbare) voor het publiek toegankelijk gebouwen en de openbare ruimte voor burgers met een handicap.

Daarnaast keurt zij gebouwen op gebruiksvriendelijkheid. Verder is de commissie betrokken bij het adviseren bij nieuwbouwprojecten. Zij nemen ook de plannen rondom (her)bestrating onder de loep. De commissie  brengt hierover adviezen uit aan de gemeente, maar bijvoorbeeld ook aan woningbouwcorporaties, banken , horeca etc. Niet alleen voor mensen met een handicap maar ook voor u als inwoner, bijvoorbeeld moeders met kinderwagens, wordt de gemeente zo een stuk veiliger en beter toegankelijk. Als burger kunt u rechtstreeks contact met de commissie opnemen voor vragen, meldingen van ongewenste en/of onveilige situaties en dergelijke.

Leden zijn:

Magda Heijboer uit Goudriaan, voorzitter, telefoon 0183-582618 e-mail magda.heijboer@planet.nl

Rafel Oskamp uit Nieuw-Lekkerland, secretaris, email r.oskamp@solcon.nl

Jan Brand uit Nieuw-Lekkerland email jan@brand-dco.nl

Leo de Baat uit Giessenburg, lid email ldebaat@telfort.nl

Gijs Krielaart, lid, uit Hoornaar, email krielaartg2@gmail.com

Goof van Rijswijk, lid, uit Giessenburg, email gvanrijswijk9@gmail.com

Erik Grip, lid, uit Arkel, email grip0014@ziggo.nl

Piet de Bruin, lid uit Giessenburg, email piet-de-bruin@outlook.com