Kleiner / Groter tekst

Adviesraad

Samenstelling  Adviesraad Sociaal Domein Molenlanden

voorzitter: Cor Resseler uit Nieuwpoort

 secretaris/vice-voorzitter:Peter van den Bosch uit Giessenburg

penningmeester:  Jan Simons uit Nieuw-Lekkerland

ambtelijk secretaris:  Ingeborg van der Steen

leden:

Frans Hakkesteeg uit Molenaarsgraaf

Marja de Vries uit Goudriaan

Frans de Jong uit Nieuw-Lekkerland

Sylvia Bouwmeester uit Giessenburg